Přeskočit na obsah

Propozice

Na této stránce najdeš vše důležité o závodě. Jak se zaregistrovat? Kolik stojí startovné? Do jaké kategorie patříš? Jak vyhrát puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře? To je jen pár otázek, na které zde najdeš odpověď.  

Organizátorem cyklistického závodu L'Etape Czech Republic by Tour de France (dále jen L'Etape CZ) je spolek Kolo pro Život, z. s. (dále jen organizátor), který je licensovaným partnerem Amaury Sport Organization (A.S.O.), která, jakožto majitel licence, dohlíží na splnění standardů série L'Etape by Tour de France.

Termín a místo: 10. 6. 2023, Praha a Středočeský kraj

Vedoucí projektu: Přemysl Novák (pnovak@letapeczech.cz)

Cyklistický závod pro veřejnost na silničních nebo gravel kolech. Podmínkou účasti jsou: řádně upevněná cyklistická přilba, kolo se silničními řidítky (tzv. berany). Elektrokola nejsou v závodě povolena. Časovkářská/triahtlonová hrazda není v závodě povolena. 

Závody se konají dle těchto propozic. Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí, organizátor neručí a neodpovídá za škody, které vzniknou účastníkům ani jimi způsobené. Všichni účastníci musí dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a jsou povinni respektovat pokyny označených pořadatelů, příslušníků Policie České republiky a Městské Policie. Organizátor si vyhrazuje právo nutných změn v pravidlech závodu z důvodu nepředvídatelných (vis maior) okolností.

Podmínky účasti
Každý závodník musí řádně ukončenou registraci a během závodu mít neustále na hlavě řádně připevněnou cyklistickou přilbu a kolo v dobrém technickém stavu.

Používání sluchátek během závodů je zakázané a závodníkovi hrozí diskvalifikace. Zákaz používání sluchátek je z důvodu bezpečnosti účastníků a diváků. 

Jsou vypsány závody na 3 různých trasách. Dlouhá trasa měří cca 146 km, Střední cca 106 km a Krátká trasa od 66 km. Start i cíl všech tras je umístěn v ulici Vaníčkova v Praze na Strahově. Kompletní informace o trasách budou zveřejněny do konce roku 2022.

Maximální kapacita jednotlivých tras: 
Krátká trasa: 1000 závodníků
Střední trasa: 1500 závodníků
Dlouhá trasa: 500 závodníků

Označení kategorie

Věk*

Ročník narození

Trasa, na které je kategorie vypsána

ELITE M/ELITE W
(všichni, kteří projeví zájem a automaticky všichni držitelé elitní UCI licence **) 

18 a více

2005 a starší

Pouze Dlouhá

JM1 / JW1

15 - 16

2007 - 2008

Krátká, Střední

JM2 / JW2

17 - 18

2005 - 2006

Krátká ,Střední

M1 / W1

19 - 29

1994 - 2004

Krátká, Střední, Dlouhá

M2 / W2

30 - 39

1984 - 1993

Krátká, Střední, Dlouhá

M3 / W3

40 - 49

1974 - 1983

Krátká, Střední, Dlouhá

M4 / W4

50 - 59

1964 - 1973

Krátká, Střední, Dlouhá

M5 / W5

60 - 69

1954 - 1966

Krátká, Střední, Dlouhá

M6 / W6

70 a více

1953 a později

Krátká, Střední, Dlouhá

(*věk závodníka k 31. prosinci 2023)

** Závodníci s elitní licencí UCI se mohou hlásit pouze na Dlouhou trasu závodu a soutěží v kategorii ELITE M/ELITE W

Jednotliví závodníci budou klasifikování dle následujících pravidel: Celková klasifikace dle vypsaných soutěžních kategorií. Věcné ceny získají vždy první tři závodníci/závodnice v dané kategorii. 

Bonusové soutěže po vzoru Tour de France:

Do bonusových soutěží se nezapočítávají výsledky závodníků a závodnic z kategorie ELITE M a ELITE W. 

Celková klasifikace: Vítězem je závodník, který danou trasu projede v nejkratším čase. Vítěz získá Žlutý dres. Vyhlašuje se samostatně na všech 3 vypsaných trasách. 

Zelený dres pro nejlepšího sprintera: Vítězem je závodník, který úsek/úseky trasy označené jako Sprinterská prémie, projede v nejkratším čase nebo součtu časů v takto označených úsecích. Vyhlašuje se samostatně na všech 3 vypsaných trasách. 

Puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře: Vítězem je závodník, který úsek/úseky trasy označené Vrchařská prémie, projede v nejkratším čase nebo součtu časů v takto označených úsecích. Vyhlašuje se samostatně na všech 3 vypsaných trasách. 

Bílý dres pro nejlepšího mladého závodníka: Vítězem se stává závodník s nejkratším celkovým časem, který nepřesáne určitý věkový limit. Na Dlouhé trase se jedná o závodníky, kteří v roce konání závodu dosáhnou nejvýše věku 25 let, na Střední trase se jedná o závodníky, kteří v roce pořádání závodu dosáhnout nejvýše věku 18 let, na Krátké trase závodu se jedná o závodníky, kteří v roce konání závodu dosáhnou nejvýše věku 16 let. 

Finanční prémie nebudou vypsány. 

Tým se skládá přesně z 5 závodníků. 

Členové týmu SOUTĚŽÍ v individuální klasifikaci. 

Týmová soutěž je vypsána na všech trasách. Týmová klasifikace má tyto vypsané kategorie: Muži MT, Ženy WT, Mixy XT.

Pořadí týmu bude určeno časem 4. člena/členky týmu v cíli, přičemž u kategorie Mixy XT je podmínkou, aby minimálně jeden člen týmu na započítávané pozici, byl opačného pohlaví.

Členové týmu musí nastoupit v totožných dresech.

Týmy budou na startu zařazeny do vlastního startovacího bloku, který bude umístěný za prvních 200 závodníků v kategorii jednotlivců. 

Finanční prémie pro týmy nejsou vypsány. 

Registrace závodníků do L'Etape CZ probíhá výlučně na internetových stránkách akce www.letapeczech.cz. Součástí registrace je přesměrování na platební bránu. Registrace závodníka je dokončená ve chvíli zaplacení registračního poplatku na účet organizátora. Při registraci musí zájemce vyplnit všechny povině vyžadované údaje a souhlasit s prohlášením o účasti v závodě.

Do závodu na Dlouhá trase bude umožněna registrace pouze závodníkům, kteří absolvovali předchozí ročníky L'Etape Czech Republic na Dlouhé trase s průměrem 27,5 km/h a vyšším a na Krátké trase s průměrem 30 km/h a vyšším. Případně doloží výsledky z konkrétních závodů, a to prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu info@letapeczech.cz

Z důvodu bezpečnosti je kapacita Dlouhé trasy závodu omezena na 500 závodníků, kteří se na startovní listinu řadí dle času přihlášení. Po vyčerpání kapacity budou další zájemci zapisováni na čekací listinu. V případě, že by se někdo z přihlášených odhlásil, bude jeho místo poskytnuto zájemci z čekací listiny dle času přihlášení. 

Organizátor si vyhrazuje 10% z celkové kapacita pro udělení divokých karet. Divoké karty budou rozdány nejpozději do 31. května 2023. Přidělení divoké karty neznamená bezplatnou účast v závodě, je to možnost se do závodu zaregistrovat. 

Registrace bude otevřena 22. června 2022 a ukončena 8. 6. 2023 on-line a 9. 6. 2023 na místě v L'Etape vesničce. 

cenik_cenik-insta1

Férové startovné pro ženy (od 23. 12. 2022)

Reagujeme na příjmovou nerovnost mezi muži a ženami a zavádíme férové startovné dle GPG. Gender pay gap (GPG; překládáno různě jako genderová příjmová nerovnost nebo příjmová propast mezi muži a ženami) označuje průměrný rozdíl mezi platovým ohodnocením pracujících žen a mužů, přičemž ženy jsou obecně hůře placeny než muži. V České republice je tento rozdíl konkrétně 16,4 %, a proto mohou všechny ženy využít při registraci slevový kód "ferovestartovne" a získat 16% slevu ze základní ceny startovného. Férové startovné nelze kombinovat s dalšími slevami ani vyžadovat zpětně. Více informací o tématu v článku...

Vouchery na startovné jako dárek: 

Voucher na startovné, který obsahuje speciální kód, s nímž se obdarovaný registruje do závodu budou v prodeji zde: https://eshop.sportprozivot.cz/kategorie/letape-czech-republic/ 

Složení startovního balíčku: 

  • Startovní číslo na řidítka a podsedlová nálepka s čipem, které jsou v majetku organizátora, až do ukončení závodu
  • Dárky od našich partnerů
  • Unikátní účastnická medaile (v případě dokončení závodu)
  • Zdravotnické zajištění na nejvyšší úrovni
  • Bohatě zásobené občerstovací stanice
  • Sběrný autobus na konci pelotonu
  • Pasta party ve finiši

Závodník v závodě l'Etape Czech Republic by Tour de France startuje vždy na vlastní nebezpečí. Závody se jedou za omezeného silničního provozu, i přesto je účastník povinen dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatele, příslušníků Policie České republiky a Městské Policie. 

Závodník by měl před závodem znát svůj aktuální zdravotní stav a podrobit se odbornému vyšetření sportovním lékařem. Důrazně doporučujeme uzavření úrazového pojištění. Organizátor nepřebírá odpovědnost za škody na majetku anebo zdraví související s cestou, pobytem a s účastí závodníka na akci. Každý účastník startuje na svou vlastní zodpovědnost.

Závod se jede po běžných komunikacích s úplným nebo částečným vyloučením provozu na celé trase, a to za asistence příslušníků Policie ČR, Městské Policie a označených a vyškolených pořadatelů. 

Organizátor nemůže nijak omezovat vozidla integrovaného záchranného systému jedoucí k zásahu, a proto jsou účastníci závodu vždy povinni prioritně využívat pravou stranu vozovky, případně respektovat pokyny příslušníků bezpečnostních složek, pořadatelů a informačních tabulí. 

Slavnostní start

Prvních 8,0 km přes město projedou závodníci obou tras za asistence Policie ČR a pořadatelů v kompaktním uskupení. Během této úvodní fáze ja zakázáno aktivně si vylepšovat postavení v pelotonu riskantní jízdou, jízdou v protisměru nebo po chodníku. Oficiální start bude ohlášen odmáváním zelenou vlajkou a sirénou ze zaváděcího ředitelského vozu zhruba na kótě 7,9 před Hostivicí. 

KŘÍŽENÍ TRASY ZÁVODU SE ŽELEZNICÍ

Na trase se nacházejí celkem tři křížení s dráhou. Pro všechny přejezdy jsme požádali o výluku veškerého vlakového provozu, takže závod by jím neměl být nijak ovlivněn. Pokud by se však rozblikalo červené světlo, máš povinnost zastavit!

příčné přejezdy pro osobní dopravu

Na několika místech trasy jsou zřízeny příčné přejezdy, které umožní zejména poskytovatelům veřejné dopravy a místním obyvatelům překřížení trasy závodu. Všechna tato místa budou osazena proškolenou pořadatelskou službou, v některých případech příslušníky bezpečnostních složek. Na těchto přejezdech budou primárně upřednostňováni účastníci závodu. Dbejte však zvýšené opatrnosti a pokynů pořadatelů.

Zdravotnícké zajištění

Na konci každé startovní vlny pojede vozidlo rychlé záchranné služby. Na několika vytipovaných místech na trase budou v pohotovosti další sanitní vozy (celkem 7). Zdravotnický doprovod L'Etape CZ je součástí integrovaného záchranného systému. V případě nehody se zraněním volej 728 155 155.

Doplňkové služby na trati

Občerstvovací zóny:

Na trasa závodu jsou umístěny občerstovací stanice. Občerstvovací stanice budou poskytovat různé sladké a slané pokrmy a také energetické produkty a sportovní výživa od partnera závodu.

Na každé občerstovací stanici bude připraveno několik desítek naplněných bidonů, zároveň budeš mít možnost doplnit si svůj z připraveného barelu s vodou nebo ionťákem.   

Na občerstovacích stanicích budou k dispozici mobilní toalety.

Zhruba 200 metrů před a za každou občerstovací stanicí bude vyznačena Občerstovací zóna, kde může závodník přijímat občerstvení od svého doprovodu a zároveň ze zbavit odpadu. Odhazování odpadků kdekoliv jinde na trati bude trestáno diskvalifikací. 

Doprovodná vozidla nejsou povolena. 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY V L'ETAPE VESNIČCE

Součástí zázemí závodu na Strahově je dostatečné množství sprch a mobilních toalet. 

Na konci skupiny závodníků se bude pohybovat vozidlo otevírající trať, dle daného časového limitu. Pokud závodníka toto vozidlo předjede je ze závodu odvolán. Závodník i přesto může závod dojet, výhradně však na vlastní nebezpečí, za plného provozu a bez zajištění. Druhou možností je naložení závodníka na předem určených místech i s kolem do sběrného autobusu, který jej dopraví do cíle. 

Časový limit je na jednotlivé trasy stanoven následovně: 

  • Krátká trasa: cca 18 km/h
  • Střední trasa: cca 22 km/h
  • Dlouhá trasa: cca 28 km/h

Pátek 9. 6. 2023

15:00 Otevření L'Etape vesničky

15:00 - 20:00
Prezence závodníků - výdej startovních čísel a balíčků
Muzeum Tour de France
Gastro zóna
Stánky partnerů

16:00 Riders briefing

16:30 Beseda Posedla

17:00 Riders Briefing

17:30 Beseda s Danem Polmanem

18:00 Riders Briefing

18:30 Beseda s hlavním hostem

19:00 Autogramiáda

20:00 Uzavření L'Etape vesničky


Sobota 10. 6. 2023

8:00 Otevření L'Etape vesničky

8:00 - 18:00
Prezence závodníků - výdej start. balíčků
Muzeum Tour de France
Gastro zóna
Stánky partnerů

8:00 - 9:00 Last minute prezence závodníků Dlouhé t.

8:50 Riders briefing Dlouhá trasa

9:00 Otevření startovního koridoru

9:25 Slavnostní otevření Dlouhé trasy

9:30 Start závodu na Dlouhé trase

9:00  10:10 Last minute prezence závodníků Střední t.

9:55 Riders briefing Střední trasa

10:10 Otevření startovního koridoru

10:35 Slavnostní otevření Střední trasy

10:40 Start závodu na Střední trase

10:10 - 11:20 Last minute prezence závodníků Krátké t.

11:10 Riders briefing Krátká trasa

11:20 Otevření startovního koridoru

11:45 Slavnostní otevření Krátké trasy

11:50 Start závodu na Krátké trase

13:00 Zahájení Pasta party v menze Strahov

13:05 - 13:25 Očekávaný příjezd vítězů všech tras

16:00 Exhibice Bike o'Clock

17:00 Slavnostní vyhlášení vítězů

18:00 Ukončení akce

Pro závod jsou v plné platnosti předpisy Antidopingové agentury České republiky. V případě nedodržení těchto propozic může být účastník závodu vyřazen z pořadí anebo zcela ze závodu vyloučen. 

Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze v den závodu, a to nejpozději půl hodiny po dojetí u ředitele závodu v místě časomíry v cílové rovince. Podmínkou je vyplnění příslušného formuláře a složení kauce 500 Kč, která bude v případě kladného vyřízení ve prospěch protestujícího vrácena. Pozdější reklamace nebudou uznány. Ve výjimečných případech, kdy se nedal z objektivního důvodu protest podat v řádném termínu, lze protest uplatnit formou emailu do 2 pracovních dnů ode dne konání závodu.

Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail na info@letapeczech.cz). Reklamaci může podat pouze závodník. Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel.

Organizátoři závodu si vyhrazují právo upravit a blíže specifikovat něktoré údaje a ustanovení těchto propozic. Také si vyhrazují právo ukončit registraci účastníků s ohledem na naplnění maximálního státem stanoveného počtu dle aktuálních opatření. 

Organizátoři si vyhrazují právo zrušit anebo přerušit konání závodu anebo jeho části v případě vážného nebezpečí, a to nepříznivého počasi, nevhodné epidemické situace, hrozby nebezpečí terorismu anebo útoku ohrožujícího bezpečnost účastníků závodu, resp. jiných dopředu nepředvídatelných okolností (vis maior).

V takovém případě nemá účastník právo na vrácení startovního poplatku nebo jeho částí, pokud už organizátorům vznikly náklady na přípavů závodu v čase přes samotným momentem přerušení/zrušení závodu. Organizátoři však mohou po zvážení všech okolností a vyčíslení nákladů spojených s přípravou závodu přistoupit k částečné kompenzaci startovného. 

Organizátoři před závodem zveřejní pravidla a podmínky účasti v závodě pro účastníky, pořadatelský tým a diváky, s ohledem na aktuální epidemickou situaci a hygienická pravidla. 

©  2023 Petr Čech Sport, a.s., všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl