Přeskočit na obsah

Představení hlavního partnera VEOLIA

kladno_tower 05

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S téměř 220 000 zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, jejich zachovávání a obnově.


V roce 2021 skupina Veolia ve světě zásobovala 79 milionů obyvatel pitnou vodou, 61 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila téměř 48 milionů MWh energie a zpracovala 48 milionů tun odpadů.


V roce 2021 skupina Veolia v České republice zásobovala 2,64 milionů obyvatel pitnou vodou, 2,05 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, dodala teplo, chlad, elektřinu a průmyslové utility pro 570 000 domácností a 500 průmyslových klientů a poskytla energetické služby pro řadu objektů z obecní i terciární sféry ve více než 30 městech a obcích.


Klademe velký důraz na společenskou odpovědnost i na rozvoj regionů, v kterých působíme. Proto každoročně podporujeme zajímavé projekty neziskových společností prostřednictvím Nadačního fondu Veolia a přínosné kulturní, společenské a sportovní akce, jako je právě L'Etape Czech Republic By Tour De France.

KV2

©  2024 Petr Čech Sport, a.s., všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl